Volg ons op Facebook

Welkom

Steltkluut-logo2

De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming.
We werken mee aan landschapsbeheer en denken mee bij nieuwe ruimtelijke plannen in onze regio.
Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief.
We zijn een vereniging voor jong en oud.
Iedereen die ons wil helpen of steunen is welkom.

Heeft u een bijzondere vogel, een zeldzame plant of een andere leuke soort gezien? Laat het ons weten via waarneming.nl

Onderzoek naar stadsvogels in Terneuzen
De stadsvogels in Terneuzen hebben het moeilijk. Huismus en zanglijster zijn de afgelopen 10 jaar praktisch verdwenen. Help de vogels in de stad door tuinen niet helemaal te bestraten en meer (openbaar) groen aan te planten. Dat was de boodschap maandag 25 februari 2019 bij de drukbezochte informatieavond over stadsvogels in het stadhuis in Terneuzen.

Wethouder Ben van Assche van de Gemeente Terneuzen nam het onderzoeksrapport in ontvangst van Alex de Smet van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut. De presentatie en het rapport zijn hier te vinden.

Verkiezingen
Op 20 maart a.s. mogen we weer onze stem uitbrengen op een van de kandidaten voor de Provinciale Staten van Zeeland en het Waterschap Scheldestromen.
Het Waterschap en de Provincie hebben heel wat terreinen in beheer waar wat natuur betreft nog wel wat te verbeteren valt. We denken daarbij o.a. aan wegbermen en slootkanten.
Tevens is het Waterschap verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze binnenwateren.
In deze tijd van groot verlies aan biodiversiteit is b.v. een natuurvriendelijk beheer van wegbermen en slootkanten zeer gewenst. De Provincie doet het wat dat betreft beter dan het Waterschap. Zoals we kunnen zien heeft het huidige waterschapsbestuur weinig oog voor de natuur in de polder. Zie de kapot geklepelde bermen in onze polders waar praktisch geen insect/plant/vogel of dier kan leven laat staan zich voortplanten. Terwijl de wegbermen en slootkanten in onze polders zowat de laatste uitwijk-plaatsen zijn voor onze natuur in de polders.
Ga daarom stemmen en geef uw stem aan een kandidaat die natuur en milieu hoog in het vaandel heeft staan.
Kijk voor groene kandidaten in de stemwijzer respectievelijk stemhulp van Provincie en Waterschap.
Deze zijn te vinden op de respectievelijke websites:
Voor de Provincie: www.zeelandstemt.nl
Voor het Waterschap: www.waterschapsverkiezingen.nl