Volg ons op Facebook

Welkom

Steltkluut-logo2


Het is mogelijk dat omwille van overheidsmaatregelen i.v.m. het Coronavirus verenigingsactiviteiten in aangepaste vorm plaatsvinden of worden geannuleerd. Neem contact op of raadpleeg de website voor de actuele stand van zaken.
Het bestuur


De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming.
We werken mee aan landschapsbeheer en denken mee bij nieuwe ruimtelijke plannen in onze regio.
Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief.
We zijn een vereniging voor jong en oud.
Iedereen die ons wil helpen of steunen is welkom.

Heeft u een bijzondere vogel, een zeldzame plant of een andere leuke soort gezien? Laat het ons weten via waarneming.nl

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep De Steltkluut, april 2020
Vanwege corona zijn alle vergaderingen, excursies en andere bijeenkomsten helaas geschrapt. Maar natuurlijk gaan we allemaal toch nog zoveel mogelijk op pad om volop van het vogelvoorjaar te genieten en de lopende projecten voort te zetten. Uiteraard steeds binnen de geldende voorschriften.

In deze nieuwsbrief hebben we her en der wat berichten uit het veld verzameld, uit de eigen regio maar ook daarbuiten, zodat jullie weer helemaal op de hoogte zijn. Met dank aan alle bijdragers! Lees hier verder>>>

BioBlitz Axel 2020
De Steltkluut is begin 2020 in het gebied Axel (sportpark) gestart met het intensief inventariseren van alle daar aanwezig soorten. Het doel is om in heel 2020 minimaal 1001 verschillende soorten te gaan vinden. Alle waarnemingen van alle verschillende soortgroepen (vogels, planten, bijen, vlinders, vissen, amfibieën, mossen, paddenstoelen etc) die in dit gebied gezien en geregistreerd worden doen automatisch mee. Lees hier verder>>>