Laatste aanpassingen:

Welkom

Welkom bij De Steltkluut.Steltkluut-logo

De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming.
We werken mee aan landschapsbeheer en denken mee bij nieuwe ruimtelijke plannen in onze regio.
Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief.
We zijn een vereniging voor jong en oud.
Iedereen die ons wil helpen of steunen is welkom.

 


De Roofvogelwerkgroep Zeeland heeft van de Telpost Breskens een donatie ontvangen voor de aanschaf van stokken om roofvogelnesten te controleren. Het geld is gestort op de rekening van de NBV De Steltkluut en is daar geoormerkt. De telgroep Breskens werd op het idee gebracht door dit stukje van Barbara Voogt op de website van de Vogelwerkgroep Walcheren. Met de donatie kunnen (bijna) twee complete sets stokken (onder en bovenstok) worden aangeschaft waarmee nesten tot 19 m hoogte kunnen worden gecontroleerd. Er wordt een set stokken aangeschaft voor de werkgroepen ten zuiden en een voor de werkgroepen ten noorden van de Westerschelde.