Welkom

Steltkluut-logo2Het is mogelijk dat omwille van overheidsmaatregelen i.v.m. het Coronavirus verenigingsactiviteiten in aangepaste vorm plaatsvinden of worden geannuleerd. Neem contact op of raadpleeg de website voor de actuele stand van zaken.

De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming.
We werken mee aan landschapsbeheer en denken mee bij nieuwe ruimtelijke plannen in onze regio.
Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief.
We zijn een vereniging voor jong en oud.
Iedereen die ons wil helpen of steunen is welkom.

Webmaster gezocht
Voor het beheer van deze website zoeken wij iemand die ervaring heeft met WordPress.
Door een recente update is de vormgeving van de website verloren gegaan. De inhoud is gelukkig bewaard gebleven.
De eerste en belangrijkste klus is dan ook het herstellen van de website naar de oude vertrouwde -of een frisse nieuwe- vormgeving en het maken van een goede backup.

Het reguliere onderhoud van de website bestaat vooral uit het uitvoeren van updates, backups en het plaatsen van nieuwe inhoud op de website.
De inhoud (tekst en beeld) van de webpagina’s wordt aangeleverd door bestuur en de diverse werkgroepen.
Houd rekening met gemiddeld 1 a 2 uurtjes werk per maand.

Geïnteresseerd? Neem contact op via webmaster@steltkluut.nl

Heeft u een bijzondere vogel, een zeldzame plant of een andere leuke soort gezien? Laat het ons weten via waarneming.nl

Streefaantal 1001 in Bioblitz project Axel 2020 ruimschoots gehaald.
Het Bioblitz project Axel 2020 is inmiddels afgesloten. We hebben 1617 verschillende soorten gevonden in het gebied. Dat is 161% van het gestelde doel. Er zijn ruim 6500  waarnemingen ingevoerd door 56 verschillende waarnemers. En dat alles in een betrekkelijk klein gebiedje van net iets meer dan 1 vierkante Kilometer. Lees hier verder>>>