Volg ons op Facebook

Plantenwerkgroep

logo plantenwerkgroepIn 2014 is de plantenwerkgroep van De Steltkluut nieuw leven ingeblazen. Na de cursus “Werken met de Heukels” is een groep enthousiastelingen aan de slag gegaan met een jaarprogramma en het bezoeken van interessante flora-gebieden in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Daarnaast zijn er cursussen, inventarisatie-inspanningen in de regio én individuele initiatieven van werkgroepleden om bijzondere gebieden te bezoeken. Alle waarnemingen van onze werkgroep zijn hier te volgen.

Voor algemene vragen over de plantenwerkgroep, neem contact op met voorzitter Peter Maas.

DSC01734DSC_2640DSC_6694

 

Jaarprogramma

Het jaarprogramma staat open voor alle liefhebbers van wilde planten, leden van De Steltkluut en niet-leden. Hanneke Smulders zorgt voor de algemene coördinatie van dit programma, en alle werkgroepleden dragen een steentje bij om dit te laten draaien. Het programma geeft aan waar en wanneer we bij elkaar komen. Voor vragen hierover, neem contact op met Hanneke Smulders.

Aanmelden bij de betreffende begeleider kan, zie hiervoor de agenda in het blad De Steltkluut of op de site . Aanmelden is niet verplicht, maar kan u helpen bij vragen over de locatie van hetvertrekpunt… of het helpt ons om de deelnemer te bereiken als het programma op de valreep wijzigt.

Twee excursies per jaar doen we samen met de plantenwerkgroep van ’t Duumpje. De leden van de beide plantenwerkgroepen zijn uiteraard bij alle excursies en inventarisaties van harte welkom.

DSC09416 Rietzwenkgras

IMG_6029

IMG_5236

 

Flora inventarisaties

Nathalie De Somer coördineert de flora inventarisaties van de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen. Actieve floristen binnen en buiten de werkgroep dragen hieraan bij. Beginnende floristen gaan op pad met de meer ervaren floristen. floristen. Er wordt actief deelgenomen aan provinciale en landelijke programma’s zoals ‘Het Nieuwe Strepen’ en ‘Staat deze plant er nog?’ van Floron.

In de periode 2016-2017 is de plantenrijkdom in de gehele regio voor de publicatie Flora Zeelandica in kaart gebracht. Daarmee zijn alle kilometerhokken die nog minder dan 100 waargenomen soorten telden, flink opgekrikt naar een gemiddelde van 150 soorten voor de gehele regio. Jaarlijks bepalen we nieuwe speerpunten voor de inventarisaties zodat de flora zo volledig mogelijk in kaart blijft en de gegevens beschikbaar zijn voor flora-onderzoek. In 2019-2024 geven we extra aandacht aan Zeeuwse soorten, waterplanten, urbane gebieden en wilde orchideeën.

Je kan ons ook dit jaar weer helpen door een SPEURHOK te onderzoeken. Op de lijst staan kmhokken die lang geen grote inventarisatie kregen. Na selectie van een kmhok ontvang je de lijst van plantensoorten die er sinds 1970 zijn waargenomen. Je bezoekt het kmhok in diverse seizoenen. De soorten die je kan terugvinden én de nieuwe soorten voer je in als waarnemingen met de locatiecoordinaten.

Alle waarnemingen van de PWG zijn in waarneming.NL te vinden.

Meer weten? Neem rechtstreeks contact op.

 

IMG_6376

P1020101

IMG_9555

 

 

Bent u reeds lid van De Steltkluut en/of wilt u graag actief met planten zijn en in de mailinglist van onze werkgroep worden opgenomen, neem contact op met Hanneke Smulders.

Publicaties

Voor publicaties is Jaap Verhelst contactpersoon. De werkgroep zorgt voor berichtjes op Facebook en voor een kwartaalpublicatie in het blad van De Steltkluut. Voor vragen hierover, neem rechtstreeks contact op.

Tot ziens bij één of meerdere flora-activiteiten!

IMG_8198P1020096

 

 

 

 

 

 

Flora Kennis en Determinatie websites

Flora in Nederland biedt goed videomateriaal van veel soorten.
Flora in Duitsland biedt uitstekende visuele informatie.
Herkennen van Krozen.
Herkennen van Neofyten, uitgebreide bron voor exoten, adventieven.
Planten Forum van waarneming.NL voor het uitzoeken van lastige soortgroepen en om te leren van veelgemaakte fouten.
Plantensoorten informatie en foto’s.
Verspreidingsatlas voor veldkaarten en determinatie van vaatplanten en meer.