Volg ons op Facebook

Plantenwerkgroep

logo plantenwerkgroepIn 2014 is de plantenwerkgroep van De Steltkluut nieuw leven ingeblazen. Na de cursus “Werken met de Heukels” is een groep enthousiastelingen aan de slag gegaan met een jaarprogramma en het bezoeken van interessante flora-gebieden in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Daarnaast zijn er cursussen, inventarisatie-inspanningen in de regio én individuele initiatieven van werkgroepleden om bijzondere gebieden te bezoeken. Alle waarnemingen van onze werkgroep zijn hier te volgen.

Voor algemene vragen over de plantenwerkgroep, neem contact op met voorzitter Peter Maas.

Jaarprogramma

Het jaarprogramma staat open voor alle liefhebbers van wilde planten, leden van De Steltkluut en niet-leden. Hanneke Smulders zorgt voor de algemene coördinatie van dit programma, maar alle werkgroepleden dragen een steentje bij om dit te laten draaien. Het programma geeft aan waar en wanneer we bij elkaar komen. Voor vragen hierover, neem contact op met Hanneke Smulders.

Aanmelden bij de betreffende begeleider kan, zie hiervoor de agenda in het blad De Steltkluut of op de site . Aanmelden is niet verplicht, maar kan u helpen bij vragen over de locatie van het vertrekpunt.

Twee excursies per jaar doen we samen met de plantenwerkgroep van ’t Duumpje. De leden van de beide plantenwerkgroepen zijn uiteraard bij alle excursies en inventarisaties van harte welkom, zie het programma van ’t Duumpje voor het lopende jaar.

Flora inventarisaties

Nathalie De Somer coördineert het inventarisatieprogramma van Oost Zeeuws-Vlaanderen. Beginnende floristen gaan samen op pad met meer ervaren floristen. Voor vragen hierover, neem rechtstreeks contact op.

De plantenrijkdom van Oost Zeeuws-Vlaanderen brengen we in beeld door inventarisaties van de wilde planten. Alle gegevens worden doorgegeven aan waarneming.nl .
In de loop van 2015 en 2016 zijn alle vierkante kilometers waar sinds 1990 minder dan 20 soorten zijn gerapporteerd, geïnventariseerd. U kunt alle waarnemingen van onze plantenwerkgroep hier terugvinden. In 2017 gaan we hiermee verder en brengen we alle vierkante kilometers met meerdere biotopen boven de 100 soorten.

Ook doen we mee aan HNS – Het Nieuwe Strepen – van Floron. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in de Flora Zeelandica, een compact overzicht van de verspreiding en ontwikkeling van de wilde planten in Zeeland.

Deelnemen

Bent u reeds lid van De Steltkluut en/of wilt u graag actief met planten zijn en in de mailinglist van onze werkgroep worden opgenomen, neem contact op met Hanneke Smulders.

Publicaties

Voor publicaties is Jaap Verhelst contactpersoon. De werkgroep zorgt voor berichtjes op Facebook en voor een kwartaalpublicatie in het blad van De Steltkluut. Voor vragen hierover, neem rechtstreeks contact op.

Tot ziens bij één of meerdere flora-activiteiten!