Plantenwerkgroep

logo plantenwerkgroep

In 2014 is de plantenwerkgroep van De Steltkluut nieuw leven ingeblazen. Na de cursus “Werken met de Heukels” is een groep enthousiastelingen aan de slag gegaan met een jaarprogramma en het bezoeken van interessante flora-gebieden in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Daarnaast zijn er cursussen, inventarisatie-inspanningen in de regio én individuele initiatieven van werkgroepleden om bijzondere gebieden te bezoeken. Alle waarnemingen van onze werkgroep zijn hier te volgen.

Voor algemene vragen over de plantenwerkgroep, neem contact op met voorzitter  Peter Maas.

DSC01734DSC_2640DSC_6694

Jaarprogramma

Onze flora excursies staan open voor alle liefhebbers van wilde planten, leden van De Steltkluut en niet-leden. Hanneke Smulders zorgt voor de algemene coördinatie van dit programma, en alle werkgroepleden dragen een steentje bij om dit te laten draaien. In de agenda staat waar en wanneer de excursie gepland is voor zover dat tijdens de planning bekend was. Aanpassingen in de planning, bijvoorbeeld omwille van de bloeitijd, ziet u in de online agenda.

Aanmelden per mail is handig om deelnemers te bereiken in het geval er op de valreep wijzigingen in het programma zijn.

DSC09416 Rietzwenkgras

IMG_6029

IMG_5236

Flora inventarisaties

Nathalie De Somer coördineert de flora inventarisaties van de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Actieve floristen binnen en buiten de werkgroep dragen hieraan bij. Beginnende floristen gaan op pad met de meer ervaren floristen.  Er wordt deelgenomen aan provinciale en landelijke programma’s zoals ‘Het Nieuwe Strepen’ en ‘Staat deze plant er nog?’ van Floron.

In de periode 2016-2017 is de plantenrijkdom in de gehele regio voor de publicatie Flora Zeelandica in kaart gebracht. Na de publicatie van Flora Zeelandica zijn we hiermee doorgegaan. Daardoor neemt het gemiddelde gevonden soorten per kilometerhok na 1990 nog jaarlijks toe. Eind 2020 staat dat gemiddelde voor de gehele regio reeds op 172 soorten per vierkante kilometer. Jaarlijks bepalen we nieuwe speerpunten voor de inventarisaties zodat de flora zo volledig mogelijk in kaart blijft en de gegevens beschikbaar zijn voor flora-onderzoek. In 2019-2024 geven we binnen Floron Zeeland extra aandacht aan de Flora Zeelandica speerpunten: Zeeuwse soorten, waterplanten, urbane gebieden en wilde orchideeën.

Je kan ons ook dit jaar weer helpen door een kilometerhok te onderzoeken. Op de jaarlijst staat telkens een selectie van kmhokken die lang geen grote inventarisatie kregen. Na de selectie van een kmhok ontvang je de lijst van plantensoorten die er historisch zijn waargenomen. Je bezoekt het kmhok in diverse seizoenen. De soorten die je kan terugvinden én de nieuwe soorten voer je in als waarnemingen met de locatiecoördinaten. Waarnemingen van de plantenwerkgroep zijn in waarneming.nl te vinden.

IMG_6376

P1020101

IMG_9555

Voor wie iets anders wil: er zijn veel andere mogelijkheden voor werkgroepleden om op een of andere wijze bij te dragen aan flora onderzoek.

Tot ziens bij één of meerdere flora-activiteiten!

IMG_8198P1020096

Flora Kennis en Determinatie websites

• Flora in Nederland biedt goed videomateriaal van veel soorten.
• Flora in Duitsland biedt uitstekende visuele informatie.
• Herkennen van Krozen.
• Herkennen van Neofyten, uitgbreide bron voor exoten, adventieven.
• Planten Forum van waarneming.NL voor het uitzoeken van lastige soortgroepen en om te leren van veelgemaakte fouten.
• Plantensoorten informatie en foto’s.
• Verspreidingsatlas voor veldkaarten en determinatie van vaatplanten en meer.